KARTA BIEGACZA - OPŁATY

Wpłaty na konto - patrz zakładki:

KONTAKT lub STOWARZYSZENIE

 Pełana treść regulaminu 29 Biegu Zaślubin 2015:
>>Regulamin  <<
 

Wyciąg z regulaminu 29 Biegu Zaślubin:

8. Sprawy finansowe

_________________

Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa:

Wpłaty do – data kwota

do 15 listopada 2014 - 40,00 PLN

do 31 grudnia 2014 - 45,00 PLN

do 31 stycznia 2015 - 55,00 PLN

od 01 stycznia do 31 stycznia 201544,00 PLN

(dla posiadaczy karty biegacza Festiwalu Biegowego*).
* - UWAGA!: przy wpłacie należy podać nr karty biegacza, weryfikacja w biurze zawodów

do 28 lutego 2015- 65,00 PLN

od 01 lutego do 28 lutego 2015- 52,00 PLN

(dla posiadaczy karty biegacza Festiwalu Biegowego*).
* - UWAGA!: przy wpłacie należy podać nr karty biegacza, weryfikacja w biurze zawodów

do 09 marca 2015 - 75,00 PLN

Od 01 marca do 09 marca- 60,00 PLN

(dla posiadaczy karty biegacza Festiwalu Biegowego*).
* - UWAGA!: przy wpłacie należy podać nr karty biegacza, weryfikacja w biurze zawodów

Po tym terminie opłata wynosi 80 zł i będzie można jej dokonać w biurze zawodów

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

Z opłaty startowej zwolniona jest osoba, która ukończyła wszystkie Biegi Zaślubin:

Zenon Słomski- 28 biegów i Andrzej Wyganowski-27 biegów, Aleksy Łopiński – 24 biegi

OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI