26 Bieg Zaślubin 2012 (zakończony)
18 marca 2012r. (niedziela) godz. 12:00
 

 WYNIKI 26 BIEGU - DATASPORT >>>
 OCEŃ BIEG >>>
Wymagane zalogowanie się na stronie MaratonyPolskie.pl
 GALERIA ZDJĘĆ Z 26 BIEGU ZAŚLUBIN 2012 (Nasza)
 GALERIA ZDJĘĆ Z 26 BIEGU ZAŚLUBIN 2012 (J.Błażyński)


Start na ul. Sikorskiego w kierunku Sułkowskiego, Wschodnią,
IV Dywizji Wojska Polskiego , Fredry, Kościuszki, Grottgera, Sikorskiego

Zamknięcie trasy nastąpi od godz. 11:00 – 14:00

- o godz. 11:00 przewidziany jest wcześniejszy start
osób niepełnosprawnych i starszych startujących w biegu na 15 km

Start i meta naprzeciw kortów tenisowych w okolicy namiotu na kortach 3 pętle x 5 km. 


PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:
08:00 - otwarcie biura zawodów
11:00 – zakończenie wydawania numerów startowych i dodatkowych zapisów
11:00 - start niepełnosprawnych i osób starszych – korty tenisowe na wysokości namiotu w kierunku ul.gen Władysława Sikorskiego
11:00 – start Olimpiad Specjalnych XXVIII Regionalnych Biegów Zaślubin /wg odrębnego regulaminu/ - naprzeciw Pomnika Sanitariuszki w kierunku ul.Rodziewiczówny
11:45 - złożenie wiązanki przy pomniku Sanitariuszki, powitanie zawodników
12:00 - start do biegu głównego- Starter honorowy 3-Olimpijczyk i rekordzista świata
w trójskoku Józef Szmidt
13:30 – wręczenie nagród dla XVIII Regionalnych Biegów Olimpiad Specjalnych/
MUSZLA KONCERTOWA/
14:45 - wręczenie nagród dla zwycięzców OPEN i w kategoriach wiekowych,
losowanie nagród rzeczowych/bieg główny/ MUSZLA KONCERTOWA
16:30 – kąpiel Morsów w Morzu Bałtyckim (po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród)
16:45 - zamknięcie biura zawodów
19:00 - hala Milenium – sala konferencyjna spotkanie z trzykrotnym olimpijczykiem 2 krotnym złotym medalistą Olimpijskim i rekordzistą świata w trójskoku Józefem Szmidtem i wielokrotnym reprezentantem Polski – prezentacja wystawy osiągnięć Józefa Szmidta


Przed zapisaniem się do biegu prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem.
 
Wyciąg z regulaminu Festiwalu Biegowego:

7. Klasyfikacje
Zawodnicy zdobywają punkty za zajęte miejsca w biegach FB, które ukończyli według wzoru:
1 miejsce - 1 punkt
2 miejsce - 2 punkty
3 miejsce - 3 punkty itd.
Zwycięzcą klasyfikacji zostaje ten, kto zgromadzi łącznie najmniej punktów. Liczą się trzy najlepsze wyniki w
biegach zaliczanych do określonej kategorii. Warunkiem sklasyfikowania jest udział w biegu finałowym.
W przypadku równej liczby punktów decyduje suma współczynników w biegach liczonych do klasyfikacji
(współczynnik = miejsce w kategorii open w biegu/liczba startujących).

Klasyfikacja „Najlepszy biegacz 5-10-15" - do klasyfikacji liczą się wyłącznie punkty zdobyte w biegach na
dystansach 5,10 oraz 15 kilometrów w ramach FB.

WAŻNE:
1. DECYDUJE KLASYFIKACJA GENERALNA UWZGLĘDNIAJĄCA OBIE PŁCI, A NIE ODDZIELNIE KLASYFIKACJA KOBIET
I MĘŻCZYZN,
2. JAKO LICZBĘ STARTUJĄCYCH PRZYJMUJE SIĘ LICZBĘ OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY BIEG LIGOWY (A NIE NP.
WSZYSTKIE BIEGI DANYCH ZAWODÓW) ZGODNIE Z OFICJALNYM KOMUNIKATEM.

Nagrody:


Trzy najlepsze kobiety i trzech najlepszych mężczyzn w poszczególnych klasyfikacjach otrzyma:
1 miejsce: nagroda finansowa - 3.000 pln
2 miejsce: nagroda rzeczowa o wartości ok. 2.000 pln
3 miejsce: nagroda rzeczowa o wartości ok. 1.000 pln
...
Cały regulamin dostępny na stronie:
http://www.festiwalbiegowy.pl/1235,regulamin-festiwalu-biegwRegulamin 26 Biegu Zaślubin 2012 >>  
(Rules of running edition no. 26)

Pobierz plik PDF: 
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończą w dniu 18 marca 2012r. 16-ty rok życia. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu 18 marca 2012r nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości ) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczeniach do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału w biegu na własna odpowiedzialność). Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.ZAPISY DO 26 BIEGU ZAŚLUBIN:

Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego Datasport na podstronie:

 PANEL ZAPISÓW DO 26 BIEGU - DATA SPORT >>
UWAGA! - Ponieważ bieg się już odbył w powyższym panelu opcja zapisów jest już zablokowana ale dostępna jest lista zgłoszonych zawodników i statystyki zgłoszeń.

 

Trasa otrzymała atest PZLA w dniu 15.10.2011r
MAPKA TRASY 26 Biegu Zaślubin 2012r:
Mapka trasy 26 Biegu Zaślubin 2012

 Kliknij w mapkę aby zobaczyć duże powiekszenie 


 

WIZERUNKI MEDALI 26 Biegu Zaślubin 2012r:
Medal 26 Biegu Zaślubin 2012

 


 

PLAKAT 26 Biegu Zaślubin 2012r:FILMY Z 26 Biegu Zaślubin 2012:


Film ze startu do 26 Biegu Zaślubin 2012r godz. 12:00

Zamieszczony 18-03-2012r godz 18:30

Film z trasy biegu: