Stowarzyszenie "BIEG ZAŚLUBIN" Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg, ul. Kniewskiego 15/7, NIP: 6711752140
 tel. 94 35 406 89, tel.kom. 605 661 480

Konto Bank PekaO S.A.
Nr. rach. 02 1090 2659 0000 0001 2049 2381
 

Celem działania stowarzyszenia jest :

1. Organizowanie Międzynarodowego Biegu Zaślubin.
2. Planowanie i organizowanie sportowych i rekreacyjnych imprez biegowych przez jego członków.
3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
4. Prowadzenie szkolenia w zakresie biegania wśród dzieci , młodzieży i dorosłych.
5. Promocja Miasta Kołobrzeg miejscowości uzdrowiskowo- wczasowej- portowej.

Skład Zarządu:

1. Ryszard Kaliciński - Prezes Zarządu
2. Małgorzata Wilczyńska - Wiceprezes
3. Janusz Czyżewski - Wiceprezes
4. Martinella Olszewska - Sekretarz
5. Michał Mieczkowski - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Andrzej Wyganowski - Przewodniczący Komisji
2. Robert SobczykSekretarz
3. Tomasz Bemowicz - Członek Komisji