R E G U L A M I N

XXVII Międzynarodowego Biegu Zaślubin – dystans 15 km

Kołobrzeg 17.03.2013r. / niedziela / godz.12:00


Patronat medialny: www.maratonypolskie.pl


V Mistrzostwa Miasta Kołobrzeg i Powiatu

Kołobrzeskiego na dyst. 15 km


BIEG WCHODZI W SKŁAD LIGI FESTIWALU BIEGÓW 2013

www.festiwalbiegowy.pl


1.Organizatorzy

_________________


Stowarzyszenie „BIEG ZAŚLUBIN”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu


Współorganizatorzy

___________________


Urząd Miejski Kołobrzeg, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Starostwo Powiatowe Kołobrzeg

Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu

Miejski Zakład Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu

Pracownia Kształcenia Zawodowego „Voca Train” w Kołobrzegu

Centrum Zdrowia i Relaksu „VERANO” w Kołobrzegu

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

VIII Batalion Remontowy w Kołobrzegu

Zespół Szkół im.Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu

Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu

Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu


2. Cel i założenia biegu

____________________


Uczczenie 68 Rocznicy Zakończenia Walk o Kołobrzeg i Zaślubin z Morzem.

Popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu i czynnego wypoczynku

Promowanie zdrowego stylu życia

Promocja Kołobrzegu i jego walorów uzdrowiskowych

Promocja województwa zachodniopomorskiego

3. Trasa biegu - POSIADA ATEST PZLA

____________

3 pętle x 5 km

ul. Sikorskiego, Sułkowskiego, Wschodnia, IV Dywizji Wojska Polskiego,Fredry,

Kościuszki, Grottgera, Sikorskiego

___________

Dystans 15 km : nawierzchnia asfaltowa, polbruk, asfalt.


Na 5 i 10 km ustawiony zostanie punkt odżywiania /ciepła herbata i woda mineralna

niegazowana/

/ Start i meta na ul. Sikorskiego 100 m od pomnika Sanitariuszki – naprzeciw namiotu na kortach tenisowych.

17.03.2013r. / niedziela/ godz.12:00. Bieg Główny

4. Program szczegółowy

____________________


08:00 - otwarcie biura zawodów

11:00 – zakończenie wydawania numerów startowych i dodatkowych zapisów

11,00 – start Olimpiad Specjalnych XIX Regionalnych Biegów Zaślubin /wg odrębnego regulaminu/ - naprzeciw Pomnika Sanitariuszki w kierunku ul.Rodziewiczówny

11:45 - złożenie wiązanki przy pomniku Sanitariuszki, powitanie zawodników

12:00 - start do biegu głównego

13:30 – wręczenie nagród dla XIX Regionalnych Biegów Olimpiad Specjalnych/

MUSZLA KONCERTOWA/

15,15- wręczenie nagród dla zwycięzców OPEN i w kategoriach wiekowych,

/bieg główny/ MUSZLA KONCERTOWA

Ok.16:30 – kąpiel Morsów w Morzu Bałtyckim (po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród)

16:45 - zamknięcie biura zawodów


5. Pomiar czasu i Klasyfikacja


Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych zgodnie z oznaczeniami sektorów startowych.Generalna kobiet i mężczyzn


- klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet:

- K16 - roczniki 1997 - 1994

- K20 - roczniki 1993 - 1984

- K30 – roczniki 1983 –1979

- K35 – roczniki 1978 --1974

- K40 – roczniki 1973 –1969

- K45 – roczniki 1968 - 1964

- K50 – roczniki 1963 – 1959

- K55 – roczniki 1958 - 1954

- K60 - roczniki 1953 – 1949

- K65 – roczniki 1948 – 1944

- K70 – roczniki 1943 i starsze


Klasyfikacja w kategorii wiekowych mężczyzn


- M16 -- roczniki 1997 - 1994

- M20 -- roczniki 1993 - 1984

- M30 – roczniki 1983 – 1979

- M35 – roczniki 1978 --1974

- M40 – roczniki 1973 – 1969

- M45 – roczniki 1968 - 1964

- M50 – roczniki 1963 – 1959

- M55 – roczniki 1958 - 1954

- M60 – roczniki 1953 – 1949

- M65 – roczniki 1948 – 1944

- M70 – roczniki 1943 – 1939

- M75 – roczniki 1938 – 1934

- M80 – roczniki 1933 i starsi


- WP - klasyfikacja obejmująca kategorię Wojska Polskiego i służb mundurowych


- K+M klasyfikacja obejmująca kategorię małżeńską - suma wyników


- MORSY - klasyfikacja obejmująca klasyfikację Kategoria MORSY


- N niepełnosprawni - amputacje kończyn dolnych, amputacje górne, niedowidzący

i inne schorzenia - zapewniamy jednakowe upominki - stają poniżej podium


Kategoria M 60-64 poświęcona pierwszemu organizatorowi 16 Biegów Zaślubin

Witoldowi JanowskiemuIV Mistrzostwa Kołobrzegu i Powiatu Kołobrzeskiego na dystansie 15km


M 16 – 19 lat ( 1996 -- 1974 )

M 20 – 29 lat ( 1993 -- 1984 )

M 30 – 39 lat ( 1983 – 1979 )

M 40 -- 49 lat ( 1972 - 1963 )

M 50 -- 59 lat ( 1962- 1953 )

M 60 -- i więcej (1952 i więcej )


K 16 – 19 lat (1996 -- 1973 )

K 20 – 29 lat ( 1993 – 1984 )

K 30 – 39 lat ( 1983 – 1979 )

K 40 i więcej (1972 i więcej )

6. Nagrody

_________

Sześć pierwszych osób w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymają puchary i nagrody pieniężne.

Nagrody pieniężne:

Za I miejsce - 700 zł

Za II miejsce - 500 zł

Za III miejsce - 400 zł

Za IV miejsce - 300 zł

Za V miejsce - 200 zł

Za VI miejsce- 200 złW kategoriach wiekowych K i M miejsca I-III puchary.

Puchar dla najstarszego zawodnika i zawodniczki.

Pamiątkowe puchary dla 26 i 25 krotnego uczestnika biegu.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale, dyplomy ( dyplomy do odebrania w biurze zawodów).


Mistrzostwa Kołobrzegu.


Mężczyźni i kobiety klasyfikacja generalna I – III, puchar, dyplom i nagrody pieniężne


Nagrody pieniężne

Za I miejsce - 250zł

Za II miejsce - 150 zł

Za III miejsce - 100 zł

W kategoriach wiekowych K i M za miejsca I – III puchary i dyplomy ( dyplomy do odebrania w biurze zawodów)

7. Uczestnictwo

_____________

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończą przed 17 marca 2013 16-ty rok

życia

-dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,

-przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu

długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na

własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie (podstawa prawna: Dz.U.nr 101

poz.1095 z dn.12.09.2001)

UWAGA !

Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest posiadanie ł i przedłożenie,

podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez

rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją

regulaminu biegu.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do

jego przestrzegania.

8. Sprawy finansowe

_________________

Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa:

Wpłaty do - data Kwota

do 31.01.2013 - 30,00 zł

do 28.02.2013 - 40,00 zł

do 11.03.2012 - 50,00 zł

Po tym terminie opłata wynosi 60 zł i będzie można jej dokonać w biurze zawodów

w dniu imprezy.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty

startowej.

Z opłaty startowej zwolniona jest osoba, która ukończyła wszystkie Biegi Zaślubin:

Zenon Słomski- 26 biegów i Andrzej Wyganowski-25 biegów,


Opłata startowa jest dokonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot do 7 dni od daty wpłaty jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów. We wszelkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: platnosci@datasport.pl.


W przypadku wnoszenia opłaty startowej gotówką w biurze zawodów należy przy zgłoszeniu zaznaczyć opcję: "płacę w biurze zawodów", a potwierdzenie rejestracji przesłane mailem wydrukować i zabrać ze sobą do biura zawodów.

W przypadku trudności w opłacie elektronicznej prosimy o kontakt pod tel. 605 661 480


OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA


Osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do 09.03.2013 otrzymają pamiątkowy numer startowy z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem


9. Zgłoszenia

___________

Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem http://online.datasport.pl/zapisy/portal www.bieg.kolobrzerzeg.pl, www.maratonypolskie.pl do dnia 11.03.2013r .

Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w biurze zawodów w przeddzień i w dniu imprezy.


Organizator zapewnia medal i koszulkę dla 880 zawodników, którzy dokonali opłaty startowej online i na konto stowarzyszenia.


Osoby, które dokonają zgłoszenia za miejscu i opłacą startowe mogą wziąć udział w biegu ale po przekroczeniu limitu organizator nie zapewnia koszulki ani medalu.


Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz wniesienie opłaty startowej. Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z opłaconym startem.


Adres organizatora na potrzeby korespondencji.

Stowarzyszenie Bieg Zaślubin ul.Łopuskiego 38 , 78-100 Kołobrzeg

Tel/fax. 94 3551384 tel. Kom. 605661480, 667080766

e-mail biegzaslubin@gmail.com , Strona internetowa biegu: www.bieg.kolobrzerzeg.pl

10. Różne

________

1.Sekretariat czynny od godz.17:00 - 21:00 w dniu 16.03.2013r. / sobota / tel. 943522120 Internat Zespołu Szkół Policealnych ul.Grottgera 11, 78-100 Kołobrzeg

a także w dniu imprezy 17.03.2013 od godz. 8:00 – do zakończenia imprezy

2.Zakwaterowanie uczestników XXVII Międzynarodowego Biegu Zaślubin Organizator rezerwuje noclegi z dnia 16.03./ 17.03.2013r.

- w Internacie Zespołu Szkół Policealnych ul. Grottgera 11 koszt zakwaterowania

35 zł/

- sala gimnastyczna Gimnazjum nr 3 im Zjednoczonej Europy ul. Okopowa 1a – własny śpiwór, jasiek – nieodpłatnie

- sala gimnastyczna Ośrodek Sanatoryjny „SAN” ul.Kasprowicza 15 – własny śpiwór, jasiek - nieodpłatnie

Warunkiem rezerwacji noclegu jest zgłoszenie do biegu i opłacenie startowego.


3.Skierowania na nocleg wydawane będą w dniu 16.03.2013r.od 17:00 do 21:00 godz. w

sekretariacie biegu.

4.Numery startowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty startowego i po złożeniu

oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.

5.Podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem umowy

cywilno - prawnej między organizatorem i zawodnikiem.

6.Organizator zapewnia kąpiel/natrysk/po zakończeniu imprezy w Zespole Szkół Policealnych przy ul Grottgera 11 w Kołobrzegu.

7.Organizator nie przewiduje startu zawodników na wózkach inwalidzkich

8.Organizator zapewnia pomiar elektroniczny

9.Każdy kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po

przekroczeniu mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem.

10.Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z

przodu na piersi; osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.


11. Postanowienia końcowe

_______________________

1.Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy.

2.Organizator zapewnia gorącą herbatę , wodę mineralną i grochówkę.

3.Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

4.Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w

Wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.

5.Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego.

6.Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego Decyzje są ostateczne.

7.Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń(obok Biura Zawodów) przed rozpoczęciem imprezy.

Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych

wypadków NNW.ORGANIZATOR6